ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Fogalmak meghatározása:

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF). Az Eladó és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit, a webáruház használatát magában foglaló szabályzat.

Megrendelő: A webáruházban regisztrált és ott vásárló magánszemély, cég vagy intézmény.

Eladó: A webáruházat üzemeltető PIKO-PET FOOD Kft.


 1. Üzemeltetői adatok:

Cégnév: PIKO-PET FOOD Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 10-09-033137

Székhely: 3390 Füzesabony, Kerecsendi út 123.

Adószám: 23936014-2-10
Statisztikai számjel: 23936014-1092-113-10

Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Ügyvezető: Tóth Sándor György

Elektronikus elérhetőség: info@piko-petfood.hu

Telefonos elérhetősége: +36202308059

Szerződés nyelve: magyar

 1. Általános rendelkezések:

A webáruházat vásárlási céllal felkereső megrendelő számára az online termékkiválasztás és vásárlás lehetőségét az eladó a webáruházban történő előzetes regisztrációt követően biztosítja. A megrendelő ezen előzetes regisztrációját követően a webáruház kínálatában elérhető bármely termék kiválasztására és megvásárlására jogosulttá válik

A megrendelőként történő regisztrálás feltétele a betöltött 18 éves életkor és a jelen ÁSZF valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása.

A webáruházban feltüntetett termékek árai bruttó fogyasztói árak, magyar forintban kerülnek feltüntetésre, továbbá az ÁFÁ-t és az egyéb kötelező terheket is tartalmazzák. A webáruházban a vásárlás időpontjában feltüntetett termékárak és kiszállítási díjak minden esetben megegyeznek a kiszállítás időpontjában fizetendő termékárakkal és kiszállítási díjakkal. A megrendelőt a kiválasztott termékek bruttó fogyasztói árán és az esetleges kiszállítási díjon felül további költség nem terheli a termék(ek) megvásárlásával kapcsolatosan.

A megrendelő a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatait megadni, továbbá a megadott adataiban történt bármilyen jellegű változás(ok)ról (pl: e-mail cím, postai cím, telefonszám stb.) az eladót e-mail útján haladéktalanul értesíteni. Amennyiben ezen értesítést a megrendelő elmulasztja, vagy nem valós adatokat ad meg, az ebből fakadóan őt esetlegesen ért bármilyen jellegű kárért való felelősségét az eladó kizárja. A megrendelő e-mail útján természetesen bármikor kérheti a már megtörtént (aktivált) regisztrációja törlését is. A regisztráció, annak módosítása, ill. törlése a megrendelő részére díjmentes.

 

 1. A regisztráció menete:

A webáruházban történő vásárláshoz szükséges regisztráció menete az alábbi lépések szerint történik:

 1. A megrendelő a webáruházban található „Regisztráció” menüpontra kattintva és oda belépve önként megadja az eladó által kért – és a webáruházon keresztül történő online vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges – személyes adatait, továbbá elfogadja az ÁSZF-et és a személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozatot és ezt követően a „Regisztráció” gombra kattintva elküldi regisztrálását az Eladó részére.

 1. Az eladó a megrendelő regisztrációjának hozzá történő megérkezését és elfogadását követően automatikus e-mail küldés útján visszaigazoló e-mailben jelzi a megrendelőnek, hogy a kapott linkre kattintva aktiválhatja fiókját.

 1. A megrendelő fiókja az e-mail megérkezését követően az aktiváló linkre való kattintás után azonnal aktívvá válik és ezt követően van lehetősége bejelentkezés után a webáruházban történő termékkiválasztásra és vásárlásra.

 1. A megrendelő az általa aktivált vásárlói fiók jelszavát csak saját felelősségére adhatja meg más személyek számára. Amennyiben a megrendelő azt észleli, hogy az általa megadott jelszóval visszaéltek vagy azt bármilyen módon tőle más személyek megszerezték, köteles haladéktalanul ezt e-mail útján az eladónak jelezni. A jelszó átadásából, jogosulatlan megszerzéséből, ill. az értesítés elmaradásából származó jogosulatlan megrendelésekért, ill. egyéb bekövetkező károkért az eladó a felelősségét kizárja.

 1. A rendelés menete, a rendeléssel kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A webáruházból történő online rendelés menete az alábbi lépések alapján történik:

 1. A megrendelő az érvényes regisztrációját és fiókja aktiválását követően a webáruházon belül található „Vásárlás” menüpontba belépve, a webáruházban található termékek közül kiválasztja az általa megrendelni kívánt termékeket.

 1. A kiválasztott termékeket egyenként a kosárba helyezi, majd a „Fizetés” menüpontba lépéssel és a „Rendelés elküldése” menüpontra kattintással elküldi az eladó számára a megrendelt termékek listáját. A megrendelés összegéhez igazodva a rendelés leadása előtt megjelenik az adott rendeléshez tartozó kiszállítás díja vagy díjmentessége is, kiszállítási díj esetén ezt a díjat a megrendelőnek a „Rendelés elküldése” menüpontra kattintás előtt külön el kell fogadnia. A „Rendelés elküldése” menüpontra kattintása előtt láthatóvá válik a megrendelő rendeléséhez tartozó egyedi rendelésazonosító szám is.
 2. Az eladó – a megrendelő egyedi rendelésazonosító számmal ellátott megrendeléséről – automatikus visszaigazolást küld a megrendelőnek, amely visszaigazolás ugyanúgy tartalmazza a megrendelt termékek átvételkor fizetendő ellenértékét, a kiszállítás díját, ill. annak esetleges díjmentességét, mint ahogy a megrendelőnek az eladó részére elküldött megrendelése.

 1. A megrendelt termékek kiszállítása és egyéb tudnivalók:

 1. Az eladó a hozzá beérkezett rendeléseket 7 munkanapon belül teljesíti. A megrendelő az aznapi kiszállításhoz már megrendelt termékek mellé újabb termékeket szintén aznapi kiszállítással csak a webáruházban feltüntetett 14 óra 00 perc időpontig rendelhet, amennyiben rendelése az adott napon ezen időpontot követően érkezik, újabb rendelését az eladó már csak a következő kiszállítási napon tudja teljesíteni. Amennyiben a megrendelő több, – egymástól független – rendelése jelen pontban feltüntetett határidőn belül érkezik, akkor a megrendelő több, – egymástól független – rendelését a kiszállító egyetlen kiszállítás útján teljesíti, az ezen egymástól független rendelések összértékének figyelembevételével.

 1. A megrendelő a már leadott rendelés törlését munkanapokon 8-17 óra között a telefonos ügyfélszolgálaton kérheti, ill. amennyiben rendelését egy későbbi kiszállítási napon szeretné átvenni, ilyen jellegű igényét is köteles ugyaneddig az időpontig jelezni.

 

 1. Az eladó munkanapokon hétfőtől péntekig 8:00 óra és 17:00 óra között vállalja a hozzá a 6. a) pontban meghatározott határidőig beérkezett rendeléseknek, a megrendelő által a regisztráció során megadott címére történő kiszállítását.

 1. Az eladó kiszállítással megbízott képviselője, (továbbiakban: kiszállító) a webáruházban a kiszállításra megadott időtartamon belül a megrendelő által – a regisztráció során – megadott lakcímre szállítja a megrendelt termékeket.

 1. A kiszállító a kiszállítással egyidejűleg átadja a megrendelő, vagy a termékek átvételére jogosult személy részére a megrendelő által online megrendelt termékekről kiállított számlát vagy nyugtát.

 1. A webáruházból megrendelt és átvett termékek csomagolásán kerülnek feltüntetésre azok a megrendelő számára szükséges tájékoztatások (információk), amelyek az adott termék felhasználását, összetételét, származási helyét tartalmazzák, és amely tájékoztatókat a megrendelő – a termék optimális felhasználása, valamint a saját, ill. harmadik személyek biztonsága érdekében – köteles áttanulmányozni.

 1. A webáruházból egy alkalommal (egy szállítási napon) maximálisan vásárolható termékek értékének összege 50 000,-Ft.

 1. A megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelő által – a regisztráció során – megadott címen csak 18 éven felüli személy jogosult átvenni. A kiszállító által végzett kiszállítás magában foglalja a megrendelt termékek esetleges emeletre történő felvitelét is, azzal, hogy az épületbe, lakóházba történő bejutást a megrendelő, vagy az átvételre jogosult személy köteles lehetővé tenni. A kiszállítást végző személy jogosult a kiszállítás alkalmával az átvevő személy életkorának ellenőrzésére és ebből a célból a személyazonosságot igazoló okmány megtekintésére. Amennyiben az átvevő személy még nincs 18 éves, vagy kétség esetén életkorát nem tudja igazolni, a kiszállítást végző személy a termék(ek) átadását megtagadja.

 1. Az eladó, ill. a kiszállító mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek kiszállítása határidőben megtörténjen a megrendelőhöz. Ennek ellenére előfordulhatnak olyan esetek, körülmények, (műszaki hiba, baleset, kiugróan magas aznapi rendelés szám stb.) amikor a kiszállítás késik vagy akár el is marad. Ebben az esetben az eladó, ill. a kiszállító köteles a késést vagy elmaradást okozó körülmény bekövetkeztének biztossá válását követően azonnal telefonon, ennek eredménytelensége esetén SMS útján értesíteni a megrendelőt a késésről, vagy a kiszállítás aznapi esetleges elmaradásáról.

 1. Amennyiben a megrendelő által megadott címen – ott tartózkodás hiányában – senki nem veszi át a kiszállított termékeket a kiszállító (telefonszáma megadásával) értesítést hagy a megkísérelt kiszállításról, és a megrendelő az ugyanezen a napra vonatkozó, ismételt kiszállításra vonatkozó kérését a 6. c) pontban meghatározott határidőn belül a kiszállító által megadott telefonon jelezheti. Ebben az esetben a kiszállító még aznap kiszállítja a kért termékeket, de ez esetben a megrendelő nem jogosult panasszal élni a kiszállításra vonatkozó időtartam túllépése (késés) miatt. Amennyiben a második kiszállítás is az első kiszállításnál már feltüntetett okból ismételten eredménytelen, harmadik kiszállításra már nem kerül sor, ilyenkor a megrendelő rendelését az eladó törli.

 1. Az eladó jogosult a megrendelő regisztrációját és vele együtt a fiókját is törölni, amennyiben legalább 5 alkalommal fordul elő olyan – számlával, ill. a vásárlói fiókon keresztül történt megrendeléssel igazolt – a megrendelő által a webáruházban történő online vásárlás, amikor a megrendelő az általa kiválasztott és megrendelt azon terméke(ke)t, amelyeknek a megrendelését követően a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján elállási jogát nem gyakorolhatja (pl.: romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek, vagy olyan zárt csomagolású árucikkek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból felbontást követően nem küldhetők vissza) vagy a kiszállított termékek esetében elállási jogát jogszabályba ütköző módon gyakorolja, ill. mégsem veszi át, vagy az előző pontban nevezett okokból a kiszállítás nem volt lehetséges.

 1. A megrendelő nem köteles átvenni azokat a terméke(ke)t, amelyekről a kiszállítás alkalmával derül ki, hogy nem a megrendelt termék került kiszállításra, vagy a termék(ek) nem a megrendelés időpontjában feltüntetett áron kerül(tek) kiszállításra.

 1. Fizetési módok:

A megrendelt termékek készpénzben történő kifizetésére csak a futár szolgálat által történő kézbesítés esetén van lehetőség utánvéttel.

Tájékoztatjuk, hogy ameddig a megrendelt termék(ek) ellenértéke megfizetésre nem kerül, addig a megrendelt termék(ek) az eladó tulajdonát képezik.

 1. A szerződés létrejötte:

Az eladó és a megrendelő közötti kizárólag magyar nyelven történő szerződéskötés az alábbi technikai lépéseket követően jön létre:

 1. A megrendelő az ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadását követően tett érvényes regisztrációja és vásárlói fiókja aktiválása után a vásárlói fiókjába belépve a webáruházban kiválasztja az eladó, mint ajánlattevő által kínált termékek közül az általa megvásárolni kívánt termékeket. Az eladó biztosítja a termékkiválasztást követően és a „Fizetés” menüpontba lépést követően is a megrendelő számára, hogy az elektronikus rögzítés során felmerülő hibákat a szerződéskötési jognyilatkozatának megtétele előtt kijavíthassa, (ideértve a rendelés módosítását, törlését is) mielőtt a „Rendelés elküldése” menüpontra kattintana.

 1. Miután a megrendelő kiválasztotta a kívánt terméke(ke)t és a kiválasztással együtt megismerte és elfogadta a termék(ek) bruttó fogyasztói árát, továbbá megismerte és elfogadta az eladónak, mint ajánlattevőnek a kiszállítási díjszabását, ezt követően van lehetősége elfogadni az eladónak a termékek megvásárlására vonatkozóan webáruházban kínált ajánlatát.

 1. A megrendelő a megvásárolni kívánt termék(ek)re vonatkozó vásárlási szándékát (megrendelését) a „Rendelés elküldése” menüpontra kattintva véglegesítheti, amely megrendeléséhez – általa is ismert – egyedi rendelésazonosító szám kerül társításra.

 1. A „Rendelés elküldése” menüpontra kattintással, azaz a megrendelés elküldésével és annak az eladó részére történő megérkezésével (a hozzáférés időpontjában) a szerződés az eladó és a megrendelő között létrejöttnek minősül.

 1. A szerződés (vásárlás) létrejöttét dokumentáló megrendelést az eladó az egyedi rendelésazonosító szám feltüntetésével írásban iktatja és 3 évig megőrzi.

Az eladó a megrendelő rendelésének hozzá történő megérkezését követően automatikusan visszaigazoló e-mailt küld. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a megrendelő rendelésének elküldésétől számított 1 órán belül nem érkezik meg a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség és a szerződéskötési kötelezettség alól, tehát nem köteles átvenni a kiszállított termékeket.

 1. Az eladó jogai, kötelezettségei, felelőssége:

Az eladó garantálja, hogy a webáruházban a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez szükséges összes megjelenített anyagot, értve ez alatt a termékeket ábrázoló színes képeket, a termékek jellemzőit, leírását, bruttó fogyasztói árát és az egyéb információkat, (mint pl: a termékek kiszállítására vonatkozó tudnivalókat, feltételeket és díjakat) a termékkiválasztáshoz és vásárláshoz megfelelő minőségben, méretben jeleníti meg az oldal látogatói és a megrendelő számára.

Az eladó biztosítja, hogy a webáruház látogatói ingyenesen tekinthessék meg a webáruház termékkínálatát.

Az eladó a webáruházban felsorolásra került információk tartalmáért, ideértve a termékek bruttó árainak a honlapon feltüntetett és a kiszállításkor megfizetésre kerülő összegének egyezőségéért, valamint az általa vállalt kiszállítás díjáért, továbbá a webáruházban megjelenített anyagokban található esetleges védjegyet, kereskedelmi nevet, grafikai jelet, levédett emblémát, szöveget, képet stb. illetőleg szerzői jogot sértő tartalomért helytállni tartozik.

Az eladó nem vállal felelősséget azon esetekre, amikor un. vis maior következtében válik elérhetetlenné vagy korlátozottan elérhetővé a webáruház, ill. a webáruházból történő termékkiválasztás és termékrendelés lehetősége. Vis maior alatt jelen ÁSZF alapján olyan eseményeket kell érteni, amelyeket elháríthatatlan külső ok vagy erőhatás (mint pl: terrortámadás, természeti katasztrófa, sztrájk, elemi csapás stb.) idéz elő és amely események elhárítása, megszüntetése nyilvánvalóan az eladó működési körén kívül esik.

Az eladó azon esetekben sem vállal felelősséget, amikor a webáruház elérhetőségét, működőképességét biztosító internetes szolgáltatónál, ill. tárhelyszolgáltatónál felmerült műszaki hiba, vis maior stb. okán nem, vagy csak korlátozottan érhetők el a webáruház szolgáltatásai.

Az Eladó kizárja a felelősségét azon esetek miatt is, amikor a fentiekben felsorolt kivételes események, ill. cselekmények miatt a webáruház teljes vagy részleges tartalma végérvényesen megsemmisül, vagy korlátozottan működőképessé válik.

 1.  A megrendelő jogai, kötelezettségei, elállási joga:

A megrendelőt megilleti az eladó által üzemeltetett webáruházból történő termékek megrendelése esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet.) részére biztosított indokolás nélküli elállás joga. A megrendelő azonban nem gyakorolhatja a Korm. rendelet 20. § alapján részére biztosított elállási jogot a Korm. rendelet 29. §-ában felsorolt termékek megrendelése esetén, így különösen:

 1. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek esetében (Pl: nem tartós élelmiszerek, mint tejtermékek, húskészítmények)
 2. olyan zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (Pl: fogkefe, fehérnemű, dezodor, kozmetikumok)
 3. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében az előfizetéses szerződések kivételével
 4. lezárt csomagolású hang,- illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Ezekben a fenti – nem teljes körű – felsorolás körébe tartozó, továbbá a Korm. rendelet       29. §-ában nevesített további esetekben a megrendelőt nem illeti meg elállási jog. A hivatkozott jogszabály és ezzel együtt a 29. §-ban található teljes lista az alábbi linken keresztül érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 

A megrendelő az indokolás nélküli elállási jogát a webáruházból megrendelt termékek átvételét követő 14 napon belül, ill. a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időben is gyakorolhatja a jelen ÁSZF végén található nyilatkozat minta (II. számú melléklet) felhasználásával, vagy más, az elállási szándékát az eladóval egyértelműen kifejező módon – pl: postai úton – közölt nyilatkozat útján. Az elállási /felmondási mintatájékoztató szintén jelen ÁSZF végén található (I. számú melléklet) A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló fenti kormányrendeletben található mintatájékoztató jelen ÁSZF III. számú mellékletében olvasható.

A megrendelő határidőn belül gyakorolt elállási joga gyakorlása esetén köteles az elállási joggal érintett terméke(ke)t haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni, vagy választása szerint saját költségén személyesen visszaszállítani az eladó jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett címére. Az eladó köteles a megrendelő számára a visszaküldött termékek vételárát személyes visszaszállítás esetén haladéktalanul, egyéb esetekben az elállásról való tudomásszerzésről számított 14 napon belül visszafizetni. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az eladó mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Eladó a termék(ek) visszajuttatásának költségeit nem viseli.

Az eladó biztosítja, hogy a megrendelő az indokolás nélküli elállási nyilatkozatát az eladó által üzemeltetett webáruház honlapján keresztül tegye meg a II. számú nyilatkozat minta felhasználásával. Ebben az esetben az eladó haladéktalanul visszaigazolja megrendelő részére az elállási nyilatkozat megérkezését.

A megrendelő, ill. a kiszállítás alkalmával a termékeket átvenni jogosult személy megtagadhatja azon termékek(nek) az átvételét, amelyek a kiszállítás időpontjában nyilvánvalóan hibásnak tekinthetők, mert pl: csomagolásuk sérült, szakadt, és ennek következtében a csomagolás a terméket már nem, vagy nem megfelelően képes megvédeni a rendeltetése szerint, vagy csomagolás ugyan ép, azonban a termék nyilvánvalóan (szemmel láthatóan) sérült, vagy bármely okból kifolyólag már csak csökkent értékűnek tekinthető.

A megrendelő nem köteles átvenni azon termékeket sem, amelyeket az eladótól nem rendelt meg.

A megrendelő a webáruház nem, vagy nem megfelelő módon történő működése esetén a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elektronikus vagy telefonos elérhetőségeken az eladónak a hibával kapcsolatosan bejelentéssel élhet.

 1.  Adatvédelem:

A megrendelő személyes adatainak védelméhez, feldolgozásához, kezeléséhez kapcsolódó rendelkezések a webáruházban elhelyezett „Adatvédelmi nyilatkozat” menüpont alatt érhető el.

 1.  Egyéb rendelkezések:

 1. A jelen ÁSZF az eladó és a megrendelő vevő közötti valamennyi, a shop.immivet.hu webáruházon keresztül leadott megrendelésre és szállításra érvényes.

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF általa történő elfogadása a webáruházban történő megrendelés előfeltétele.

 1. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

 1. Eladó nem tartozik semmilyen magatartási kódex hatálya alá.

 1. Amennyiben a megrendelőnek kifogása van a webáruházból általa megrendelt termék minőségével vagy egyéb jellemzőjével, vagy esetlegesen a kiszállítással kapcsolatosan, ebben az esetben panaszáról, kellékszavatossági, termékszavatossági, ill. esetleges jótállási igényéről az eladó köteles jegyzőkönyvet felvenni, egyben tájékoztatva a megrendelőt a bejelentett igénye rendezésének módjáról.

 1. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy a fogyasztó (megrendelő) a webáruházban forgalmazott termékek, vagy a kiszállítás minőségével kapcsolatos bármely vitás ügy miatt a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eladó székhelye szerint illetékes Heves Megyei Békéltető Testület elérhetősége: 3300 Eger, Faiskola út 15. (levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440.), Tel: +36 36 416 660/105 mellék.

 1. A jelen ÁSZF-ben és a kapcsolódó dokumentumokban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Füzesabony, 2014. december 13.

I. számú melléklet

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

A megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 napot követően jár le, amelyen a megrendelő vagy az átvételre jogosult személy a kiszállítótól a megrendelt terméke(ke)t átveszi.

Ha a megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az eladónak az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett postai, ill. elektronikus címére. Amennyiben a megrendelő az előzőekben megjelölt elektronikus úton keresztül nyújtja be az elállási/felmondási nyilatkozatát, az eladó haladéktalanul visszaigazolja megrendelő részére az elállási nyilatkozat megérkezését.

A megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméke(ke)t, vagy a megrendelő nem igazolta, hogy az(oka)t visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A megrendelő miután a szerződés alapján termék(eke)t vett át és az átvételt követően élt elállási jogával, köteles az eladó számára a terméke(ke)t haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy személyesen átadni. A határidő betartottnak minősül ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A megrendelő viseli a termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét.

A megrendelő felel a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, amennyiben az a termék(ek) jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

II. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: PIKO-PET FOOD Korlátolt Felelősségű Társaság

Alulírott/ak ……………………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

III. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a PIKO-PET FOOD Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozással (Eladó) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással (Eladóval) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a PIKO-PET FOOD Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozás (Eladó) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a PIKO-PET FOOD Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozás (Eladó) jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.